УПУТСТВО:

1. Под корисничко име упишите Ваше Име и Презима на латиници без симбола ž, đ, š, č, ć

2. Под лозинком упишите Ваше Име+Број лиценце на латиници без симбола ž, đ, š, č, ć

ПРИМЕР:

Члан: Шијан Чопанџић Број лиценце: 0001

← Иди на Апликација Ловачке Коморе Србије