Индентификација ловних и строго заштићених врста птицаТестУпозорење: Не покрећите тест док се предавање не заврши или док предавач не одобри у супротном ћете напустити...