Стручни скуп чланова ЛКС са лиценцом за израду планских докумената Стручни скуп чланова ЛКС са лиценцом за израду планских докумената, са темама: 1.      Планирање управљања дивљачи у центру Босзенфан; 2.      Излучење јелена европског – принципи и заблуде и 3.      Резултати истраживања развоја...