Предавања за чланове Коморе

Одрживо газдовање зечијом дивљачи

Одрживо газдовање зечијом дивљачи

Стручни скуп чланова ЛКС са лиценцама за обављање послова стручне и ловочуварске службе. Теме: „Oдрживо газдовање зечијом дивљачи“ ТестУпозорење: Не покрећите тест док се предавање не заврши или док предавач не одобри у супротном ћете напустити...

Унапређење ловно-производних карактеристика срна

Унапређење ловно-производних карактеристика срна

Стручни скуп чланова ЛКС са лиценцама за обављање послова стручне и ловочуварске службе. Теме: „Унапређење ловно-производних карактеристика срна“. ТестУпозорење: Не покрећите тест док се предавање не заврши или док предавач не одобри у супротном ћете напустити...